Laden..

Verzuim

Verzuim

Wij hanteren een aantal simpele vuistregels voor ziekteverzuim:

* Ziek is niet per se arbeidsongeschikt
* Ziek zijn overkomt je, verzuimen is een keuze
* Niemand zit bij ons thuis, tenzij…
* Koesteren, coachen en begrenzen van gedrag

Als bedrijfsartsen houden wij uiteraard spreekuur voor uw verzuimende medewerkers. Dit doen wij op lokatie bij uw bedrijf. Wij vinden betrokkenheid, korte lijnen en bereikbaarheid belangrijk. Wij kijken kritisch naar verzuimgedrag, naar mogelijkheden richting werk, naar arbeidsongeschiktheid.

Natuurlijk hebben verzuimende medewerkers soms ook hulp nodig. Hetzij medisch, hetzij privé, hetzij persoonlijk.

Wij hebben nauwe samenwerkingsverbanden met  Revalidatie Friesland, Syneada Psychiaters en vele andere partijen. Alles wat nodig is om daadwerkelijk verzuim te verkorten, kunnen we inzetten. Medische zorg in het ziekenhuis, fysiotherapie, revalidatie, psycholoog, psychiater; wij helpen uw mensen snel op het goede spoor.

Maar Dokterswerk gaat veel verder dan dat. Wij coachen uw leidinggevenden om te gaan met verzuim, door te sturen op verzuimgedrag. Waar zit de reden tot verzuim, is die wel alleen medisch, of speelt privé mee, of het werk? Of is het ziekteverzuim het gevolg van ontbreken van persoonlijke competenties? Van uw medewerker, maar misschien ook van uw leidinggevenden. Tenslotte krijgt iedere leidinggevende het verzuim dat hij verdient.

Wij coachen u hoe uw leidinggevenden eigenaar worden van het verzuim en daar invloed op hebben. Dat doen we samen met u. Door benchmarken, open overleg, kennistrainingen, vaardigheidstrainingen en competentie trainingen. En door heel direct contact met uw specialist in huis.